Thevenin’in Teoremi

Okunuyor | Thevenin’in Teoremi
 Thevenin’in Teoremi

Thevenin Teoremi, yük terminalleri arasındaki karmaşık bir ağın seri halinde tek dirençli bir voltaj kaynağı ile değiştirilebileceğini belirtir.

Thevenin Teoreminin daha genel bir ifadesi, bağımsız veya bağımlı voltaj ve akım kaynağından oluşan herhangi bir lineer aktif ağın ve ağ elemanlarının, bir direnç ile seri halde bir voltaj kaynağına sahip eşdeğer bir devre ile değiştirilebilmesidir;

Başka bir deyişle, bir ağın herhangi bir iki terminaline bir direnç Rth ile seri olarak bir voltaj kaynağı Eth olan eşdeğer bir devre ile bağlanan bir direnç boyunca oluşan devredir.. Eth , Thevenin gerilimi adı verilen gerekli iki terminal ile Rth arasındaki açık devre gerilimi ise, şebekenin Thevenin direnci adı verilen dahili dirençleri ile değiştirilen diğer tüm kaynakları ile iki terminalden görüldüğü gibi eşdeğer direncidir.

Thevenin’in Teoreminin Açıklaması

Thevenin’in ifadesi aşağıda gösterilen bir devre yardımıyla açıklanmaktadır.

Thevenin teoremine göre IL yük akımını bulmamız gereken yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi basit bir DC devresini düşünelim. Eşdeğer voltaj kaynağını bulmak için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi devreden rL çıkarılır ve VOC veya VTH hesaplanır.

 

Şimdi, şebekenin iç direncini (Thevenin’in direnci veya eşdeğer direnci), Thevenin’in voltajı VTH olarak da bilinen açık devre voltajı VOC ile seri olarak bulmak için, voltaj kaynağı kaldırılır veya kısa devre tarafından devre dışı bırakılabileceğini söyleyebiliriz ( kaynağın hiçbir iç direnci olmadığından) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi

 

Thevenin Teoreminin Eşdeğer Devresi

Thevenin’in Beyanına göre, yük akımı yukarıda gösterilen devre tarafından belirlenir ve eşdeğer Thevenin’in devresi elde edilir.Yük akımı IL olarak verilmiştir.

VTH, Thevenin’in eşdeğer voltajıdır. Yük terminali olarak bilinen AB terminali boyunca açık devre voltajıdır.

RTH, tüm kaynakların iç empedansları ile değiştirildiği yük terminallerinden görüldüğü gibi Thevenin’in eşdeğer direncidir.

rL yük direncidir.

Thevenin Teoremini Çözme Adımları

Adım 1 – Her şeyden önce verilen devrenin yük direnci rL çıkarın.

Adım 2 – Tüm empedans kaynağını iç dirençleri ile değiştirin.

Adım 3 – Kaynaklar ideal ise, voltaj kaynağını kısa devre yapın ve akım kaynağını açın.

Adım 4 – Şimdi Thevenin’in Direnci (RTH) olarak bilinen yük terminallerinde eşdeğer direnci bulun.

Adım 5 – Yük direncini bağlayarak ve ardından istenen cevabı belirleyerek Thevenin’in eşdeğer devresini çizin.

Bu teorem muhtemelen en yaygın kullanılan ağlar teoremidir. Bir ağdaki herhangi bir elemanda akımın veya voltajın belirlenmesinin istendiği yerlerde uygulanabilir. Thevenin’in Teoremi karmaşık ağı çözmenin kolay bir yoludur.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.