RAM ve ROM Arasındaki Farklar

Okunuyor | RAM ve ROM Arasındaki Farklar

Hem RAM hem de ROM, belleğin iki ana sınıflandırmasıdır. RAM ve ROM arasındaki en önemli fark, RAM geçici bir bellektir, bu nedenle verileri yalnızca güç açılıncaya kadar depolar.ROM, güç kesildiğinde bile verileri tutan kalıcı bir bellektir.

kisi arasındaki diğer büyük fark, RAM hem veri okuma hem de yazma işlemine izin vermesidir. ROM sadece okuma işlemine izin verir.

Bu makalede tartışılacak içeriğin ne olduğunu görelim.

İçerik: RAM Vs ROM

  1. Karşılaştırma Tablosu
  2. Tanım
  3. Anahtar Farklılıklar
  4. Sonuç

Karşılatırma Tablosu

Karşılaştırma temelleri RAM ROM
Açıklaması Rastgele Erişim belleği./Random Access Memory Yalnızca okuyabilir./Read Only Memory
Bellek Tipi Kalıcı Değil Kalıcı
Hafıza kapasitesi 1 to 256 GB per chip 4 to 8 MB per chip
Operasyon türü Hem okur hemde yazabilir. yalnızca okur.
Hız Hızlı Ram’e göre yavaş.
Depolama Türü Geçiçi Kalıcı
Diğer bir adlandırma Birincil Bellek İkincil bellek
Güç kaynağına göre verilerin varlığı Enerji kesildiğinde veriler kaybolur Güç kapalı olsa bile ROM’da veri saklanır.
İşlemciye erişim İşlemci RAM’deki verilere doğrudan erişebilir. İşlemci ROM’daki verilere doğrudan erişemez.
Ücret Yüksek Ram’e göre düşük
Çeşitleri SRAM ve DRAM PROM, EPROM ve EEPROM

 

RAM tanımı

RAM, Rastgele Erişim Belleği için kullanılan bir kısaltmadır. Kullanıcı tarafından verilerin okunmasını ve yazılmasını sağlar. Geçici bellek olarak adlandırılır, çünkü bu bellekteki veriler yalnızca güç kaynağı açık olana kadar devam eder.

Besleme kesildiği zaman, içinde mevcut olan veriler otomatik olarak silinir ve geri yüklenemez.

Sistemin içinde devam etmekte olan herhangi bir işlemin programını veya verilerini depolar. Ve böylece bu bellek işlemcinin verileri okumasını ve yazmasını sağlar.

SRAM ve DRAM iki ana sınıflamasıdır. SRAM, statik rasgele erişim belleği anlamına gelir. DRAM dinamik rastgele erişim belleği iken.

 

ROM’un tanımı
ROM, Salt Okunur Bellek için kullanılan bir kısaltmadır. Buradaki ismin kendisi bu hafızaya sadece okuma işleminin yapılabileceğini gösteriyor.

Bu, ROM’daki verilerin sistemi tasarlarken depolandığı ve dolayısıyla kullanıcının içinde bulunan verileri değiştirme yetkisine sahip olmadığı anlamına gelir.

Bu özel bellekteki veriler kalıcı olarak saklanır, böylece elektrik kesintisi bu belirli bellek konumunda depolanan verileri veya programları değiştirmez veya silmez.

Temel olarak önyükleme programları, sistem açıldığında devreye giren ROM tarafından depolanır. Böylece işlemci doğrudan bu belleğe erişme yeteneğine sahip değildir.

Ancak, ROM’daki veriler yeniden yazılabilir. Ancak bu sadece bazı özel yöntemlerin kullanılmasıyla yapılır. Ve bu yöntemlere göre, ROM büyük ölçüde PROM, EPROM ve EEPROM olarak sınıflandırılmaktadır.

Programlanabilir salt okunur bellek PROM olarak kısaltılır, silinebilir programlanabilir salt okunur bellek EPROM olarak kısaltılır ve elektriksel olarak silinebilir programlanabilir salt okunur bellek EEPROM olarak kısaltılır.

 

RAM ve ROM Arasındaki Anahtar Farklılıklar
RAM, veriler yalnızca güç kaynağı açık olana kadar devam ettiği için geçici bir depolama türüdür. Aksine, ROM verileri daha uzun süre koruyan kalıcı bir bellektir.
Rasgele erişim belleği doğada değişkendir. Ancak salt okunur bellek, doğada kalıcı değildir.
RAM’in çalışma hızı ROM’dan daha hızlı.
RAM, sistemin birincil belleği olarak sınıflandırılır. Ancak, ROM ikincil bellek olarak kategorize edilir.
RAM, yonga başına genellikle 1 ila 256 GB arasında GB olarak bellek kapasitesi sunar. Aksine, ROM, yonga başına genellikle 4 ila 8 MB aralığında, MB olarak depolama kapasitesine izin verir.
RAM, transistörlerde veri depolar, böylece sürekli bir güç kaynağı gerektirir. ROM’da saklanan veriler elektrik kesintisinden etkilenmez.
RAM’de depolanan veriler kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Oysa ROM’daki veriler kullanıcı tarafından değiştirilemez.
RAM, kullanıcıya veri yazmanın yanı sıra okuma da sunar, ancak ROM’daki veriler önceden yazılmıştır ve bu nedenle yalnızca kullanıcı tarafından okunabilir.
İşlemci RAM’de bulunan verilere doğrudan erişebilir. Bununla birlikte, ROM’da bulunan veriler işlemciye doğrudan erişime izin vermez.
Rasgele erişim belleğinin maliyeti, salt okunur bellekten nispeten yüksektir.

Sonuç
Bu nedenle farklı işlevler nedeniyle hem RAM hem de ROM’un uygun ve verimli performans için bir sistem tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.