PIC16F877 Portlar

Giriş Çıkış Portları

PIC16F877  denetleyicisinde A,B,C,D ve E olmak üzere 5 adet giriş ve çıkış portları bulunmaktadır. Bu portlar programın başında belirtilerek giriş veya çıkış olarak kullanılabilir. Bir port dijital giriş/çıkış olarak kullanılabildiği gibi aynı zamanda analog giriş olarak da kullanılabilir.

Port A
6 bitlik bu port hem hem dijital giriş çıkış hemde analog giriş çıkış görevi yapabilmektedir. A portunda bulunan RA4 pini diğer pinlerden özel bir duruma kollektör özelliğine sahiptir. Bu pin çıkış olarak kullanılacaksa mutlaka bir Pull-up direnci ile beslemeye bağlanması gerekir.

Port B
8 bitlik bir dijital giriş çıkış portudur. Pin girişi Fet kanal ile kaynak arasında gösterdiği yüksek direnç ile beslemeye bağlanmış, dolayısıyla dahili pull up bağlantısı sağlanmıştır.

Port B giriş olarak kullanıldığında girişte sinyal yokken girişi lojik 1 olarak algılar. Ek dirence gerek olmadan buton giriş uygulamalarında kullanılabilir. Pull -up Program ile aktif veya pasif hale getirilebilir.

Port C
Diğer portlara nazaran daha fazla fonksiyon içerisinde barındırır. 8 bit’lik dijital giriş çıkış portudur.

Port D
D portuda C portuna benzer özellikler gösterir. D portu 8 bitlik bir porttur.

Port E
E portu 3 bitlik dijital giriş çıkış portudur.

Kesmeler
Mikrodenetleyicide yüklü olan programın çalışması devam ederken programın akışının kesilip önceliğin başka bir yere verilmesi olayıdır, program işlemekte olduğu komutları yarıda keserek kesme işlemine öncelik verir. Kesme işlemi sonu erdikten sonra program kaldığı yerden çalışmaya devam eder. Kesme işlemi bir porta bağlanıp kontrol ettirmek yerine kesme portlarının olduğu yere bağlanması programın akışını hızlandır.

PIC16F877’de 14 adet kesme vardır:

RB0 Harici Kesmesi
RB4-RB7 Değişiklik Kesmesi
Değişiklik Kesmesi
Timer0  Birimi Taşma Kesmesi
Timer1  Birimi Taşma Kesmesi
Timer2  Birimi Taşma Kesmesi
A/D Çevrimi Sırasında Meydana gelen Kesme
CCP1 Modülü Kesmesi
CCP2 Modülü Kesmesi
Paralel Port’tan Veri Gelme Kesmesi
SPI veya IC iletişimi Kesmesi
EEPROM’A Veri Yazma Sonlandığında
RS32 Seri İletişiminde
Bus Collision