Home Page 3
Elektronik Devreler

555 İle PWM

admin
Bu devrede 2 adet 555 entegresi kullanılarak bir adet LED’in parlaklığı yavaş yavaş arttırılarak azaltılıyor.   LED’i sürmek için 2N7000 isimli FET transistör kullanılıyor.  555′ler;

Kompanzasyon Nedir?

admin
Bir elektrik devresinde alıcılar şebekeden aktif ve reaktif güç çekerler. Devrede iş yapmayan motorlarda manyetik alan yaratmaya yarayan reaktif güç, nakil hatlarında, trafolarda, şalter ve