Home Page 2

Osiloskop

admin
Osiloskoplar elektrik işaretleri grafik olarak gösteren ve ölçülmesini sağlayan cihazlardır.Osiloskopların yapısı oldukça karışıktır.Burada inceleyeceğimiz konu osiloskopların kullanılmasıdır.İyi bir osiloskobun sahip olması gereken iki özelliği vardır.Birinci