Uncategorized

Osiloskop ile Frekans ve Gerilim Ölçümü

0

Osiloslopla Gerilim Ölçümü

Avometreler ile gerilim ölçüldüğünde ölçülen elektrik işaretin ekli ve işaret üzerindeki istenmeyen herhangi bir işaret olup olmadığı görülemez.Bu nedenle laboratuar araştırmalarında gerilim ölçümü osiloskop kullanılarak yapılır.Osiloskop ile yapılan gerilim ölçümü avometrelere göre çok daha fazla bilgi verir.

Osiloskop ile gerilim ölçerken en kolay görülen tepeden tepeye gerilim(Epp) ve maksimum gerilim(Emax)’dır.Gerilimi ölçülecek elektrik işaret osiloskop kanallarından herhangi birine uygulanır.TIME/DIV ve VOLT/DIV anahtarları uygun kadameye getirilerek ekranda düzgün bir şekil elde edilir.Gerilim ölçümü genlik ekseni üzerinde yapılırGerilim ölçümünde etkili olan ölçüm elemanı yalnız VOLT/DIV anahtarıdır.

ŞEKİL 3 ‘te ekranda gerilimi ölçülecek işaret düzgün şekilde görülmektedir.Bu anda VOLT/DIV anahtarının oku ‘2Volt’ kademesindedir.Bu değer ekranda genlik eksenindeki 1cm’nin gerilim değeridir.

Gerilimi ölçülecek işaretin pozitif Emax noktası ile negatif Emax noktası arası 4cm’dir.Bu ölçüm şekil olarak ekranın solunda görülmektedir.Genlik ekseninde 4cm’nin gerilim olarak değeri;

4cm.2V=8Volt’tur.

Bu değer pozitif ve negatif maksimum değerler arası olduğundan işaretin tepeden tepeye gerilim değeri(Epp)’dir.İşaretin maksimum değerinin Emax=4Volt olduğu ekranda açıkça  görülmektedr.Bu işaretin etkin(E)değeri basit matematij işlemi ile bulunur.

E=Emax*0,707

E=4*0,707

E=2,8Volt’tur.

Osiloskopla Frekans Ölçümü

Frekans ölçülecek elektrik işaret yine osiloskop kanallarından herhangi birine uygulanır.TIME/DIV ve VOLT/DIV anahtarları uygun kademeye getirilerek ekranda düzgün bir şekil elde edilir.Frekans ölçümü zaman ekseni üzerinde yapılır.Frekans ölçümünde etkili olan ölçüm elemanı yalnız TIME/DIV anahtarıdır.

ŞEKİL 4’te ekranda frekansı ölçülecek işaret görülmektedir.Dikkat edilirse işaretin bir peryodu alınmıştır.İşaretin peryodun dışındaki görüntüsü elbette ekranda vardır.İşlem bir peryooda yapılcağı için yanlardaki işaret gösterilmemiştir.Frekas ölçerken bir peryodun zaman ekseni üzerindeki kapladığı toplam zaman hesaplandıktan sonra basit bir matematik işlemi ile işaretin frekansı hesaplanır.

TIME/DIV anahtarının oku’5 milisaniye (ms)’kademesindedir.Bu değer zaman ekseni üzerinde 1cm’nin zaman olarak değeridir.Frekansı ölçülecek işaretin bir peryodunun kapladığı zaman dilimi 1cm 5ms olduğundan;

T=6cm*5m=30ms’dir.

Frekans(f) bir saniyedeki peryod sayısıdır.Frekans ile peryod arasındaki matematiksel ilişki;

f=1/T olur.

Formülde;

f=frekans(Hertz)

T=Peryodun kapladığı zaman dilimi(saniye)’dir.

Elektronikte zaman birimi saniyedir.Bir saniye büyük bir zaman dilimidir.Çoğu kez saniyenin alt birimleri kullanılır.Şekil5’deki tabloda saniyenin alt birimleri ve aralarındaki mtematiksel ilişki görülmektedir.

Ölçümünü yaptığımız işaretin frekansını hesaplarsak;

Ekrandaki aynı işareti TIME/DIV anahtarının oku’2 mikrosaniye(us)’kademesinde durduğu zaman elde ettiğimizi varsayalım ve bu işaretin frekansını hesaplayalım.

admin
Elektronik Mühendisi Adayı.ElektronikSever..

  Transistörler

  Previous article

  Kondansatörler

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.