Devre opamp ile yapılmış pwm osilatörüdür .Bu devre pwm darbesi üreterek güç kontrolü olarak kullanılıyor. potansyometreler frenkans ve pwm ayarı yapıyor. pwm ayarı yapılırken frenkans sabit tutuluyor.