Elektrik

Kompanzasyon Nedir?

0

Bir elektrik devresinde alıcılar şebekeden aktif ve reaktif güç çekerler. Devrede iş yapmayan motorlarda manyetik alan yaratmaya yarayan reaktif güç, nakil hatlarında, trafolarda, şalter ve kablolarda kayıplara neden olurlar. Reaktif gücün yok edilmesine ya da dengelemesine kompanzasyon denir.

Güç :
Bir elektrik devresinde güç akım ile gerilimin çarpımına eşittir.Alternatif akım devrelerinde devreye uygulanan alternatif gerilimi u akımı da i ile gösterecek olursak.

Aktif Güç(P):
Gücün her an değişik değer aldığı durumlarda iş gören , faydalı olan gücün ortalama değerine alternatif akımda aktif güç (etkin güç) denir.Alternatif akımda güç denildiğinde kastedilen aktif güçtür..Birimi wattır.

Reaktif Güç(Q):
Devrede ortalama değeri sıfır olan güce reaktif güç denir. Ortalam sıfır olduğundan faydalı bir iş görmez. Alıcı çeyrek peryotta sistemden enerji alır ikinci çeyrek peryotta ise aldığı güçü tekrar şebekeye iade eder.

Kısaca U.ISinj çarpımına reaktif güç denir. Q harfi ile gösterilir. Birimi (VAR)’ dır.
VAR: Volt-Amper-Reaktif

Görünen Güç (S):
Görüldüğü gibi aktif gücü dirençler, reaktif güçlerinde endüktif ve kapasitif devrelerde çekmektedir. Eğer bir devrede hem direnç hem de reaktanslar varsa bu devrede hem aktif hemde reaktif güçler birlikte çekilir. Böyle devrelerde güç, akım ile gerilimin çarpımına eşittir. Bu güce de görünen veya görünür güç denir.

S = U. I Volt * Amper

S = görünür güç (VA)
U = Gerilim (volt)
I = Akım (Amper)

KOMPANZASYON NEDİR

Teknik olarak,
Voltaj ile akım arasında, idealde faz farkı olmaz. Endüktif ya da Kapasitif yüklerin oluşturduğu etki
neticesinde, akım sinyalinin, voltaj sinyaline göre maximum ±90 derecelik fazı kayar. Endüktif ve
Kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım sinyali arasındaki faz kaymasını düzelterek, ideale
yakın (0 derecede) sabit tutmaya yarayan işleme KOMPANZASYON denir.

Pratikte ise,
Elektrik sisteminde, elektrik motoru, bobin vb, mıknatıslanma etkisi ile elektrik enerjisini yine
elektrik enerjisine ya da farklı bir enerjiye çeviren cihazların, bu mıknatıslanma etkisi ile faz akımını
geri kaydırmasından (endüktif güç oluşturmasından) veya faz akımını ileri kaydırmasından
(kapasitif güç oluşturmasından)dolayı, şebeke üzerinde yaratmış oldukları kapasitif reaktif gücü
dengeleme ve fazın akımını olması gereken konuma geri çekme işlemine KOMPANZASYON denir.

admin
Elektronik Mühendisi Adayı.ElektronikSever..

  Dc Motor Nedir?

  Previous article

  7805 Voltaj Regülatörü

  Next article

  You may also like

  Comments

  Leave a reply

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.