Elektriksel iletken  yük taşıyan bir maddedir:Genellikle elektron taşır.Voltaj uygulandığında ile atomdan atoma kolaylıkla hareket edebilir.Genel olarak iletkenlik  bir şeyin iletim kapasitesidir.Elektrik veya ısı gibi.

Saf element gümüş günlük yaşamda karşılaşılan en elektriksel iletkendir. Bakır, çelik, altın, alüminyum, pirinç ve aynı zamanda iyi iletkenler arasında bulunmaktadır. Elektrik ve elektronik sistemlerde, bütün iletkenler katı metalleri tellerin içine kalıp veya devre kartlarına üzerine kazınmış şekilde bulunmaktadır.

Bazı sıvıların elektrik iletkenlikleri iyidir.Merkür  buna mükemmel bir örnektir.Doymuş tuzlu su solusyonu adil bir iletken gibi davranır.Gazlar normalde zayıf iletkenlerdir çünkü Atomlar elektronların serbest değişimini sağlamak için birbirinden çok uzaktadırlar.Gaz örneği iyonlarının önemli bir kısmını içerir ve makul bir iletken olarak işlev görebilir.

Son derece düşük sıcaklıklarda, bazı metaller, oda sıcaklığında bilinen herhangi bir madde daha iyi elektrik enerjisi gerçekleştirecek. Bu olgu, süper-iletkenlik olarak adlandırılan ve bu şekilde davranan bir madde, bir süper iletken olarak adlandırılmaktadır.