Elektronik Devre Elemanları

Elektrik Devresi ve Elektronik Devre Elemanları

Elektronik devre elemanları da kendi aralarında gruplara ayrılırlar.

 • Pasif Devre Elemanları
 • Aktif Devre Elemanları

Pasif Devre Elemanları

 • Dirençler
 • Kondansatörler
 • Bobinler

Aktif Devre Elemanları

 • Diyotlar
 • Transistörler
 • Entegre devreler

Yarı İletkenli Elektronik Devre Elemanları

  • Diyot
  • Zener Diyot
  • Tünel Diyot
  • Varikap Diyot
  • Şotki (Schottky) Diyot
  • Led Diyot
  • İnfraruj Led
  • Fotodiyot
  • Optokuplörler
  • Transistör
  • Triyak
  • Kondansatör

Elektronik Devre Elemanları ve Görevleri 

Devre şeması çizerken, devre şemalarını doğru şekilde anlamak için elektronikte kullanılan devre elemanlarının projelerde ve elektronik devre şemaları sembolleri .

Devre Elemanları ? Devre elemanları, bir elektrik devresinin meydana gelmesini sağlayan parçaların genel adıdır. Pil, kablo, ampul, ve anahtar birer devre elemanıdır.

Elektrik Devresi: Direnç, kondansatör, iletim hatları, güç kaynağı gibi çeşitli devre elemanlarının bir araya gelerek oluşturduğu devrelere verilen isimdir.

Pil Nedir? Bir elektrik devresinin enerjisini sağlayan araca pil denir.

Pil Yatağı: Pilin yerleştirildiği yerdir. (+) ve (-) kutupları pil yatağı üzerinde bulunur.

Lamba (Ampul): Pilden aldığı elektrik enerjisini, ışık enerjisi olarak yansıtan elektrik devre elemanlarıdır.

Bağlantı Kablosu: Devredeki elemanlar arasındaki bağlantıyı ve elektriğin iletilmesini sağlayan, iletken madenlerden (Bakır, demir, gümüş, altın vb.) yapılan tele denir.

Anahtar: Devreden geçen akımın kesilmesini veya açılmasını sağlayan devre elemanıdır. Resimde anahtar sembolü, anahtarın fiziksel görünümü.

anahtar-300x101

Duy: Ampul duy üzerine yerleştirilir. Duy kablo ile ampul arasında gerçekleşecek olan elektrik akımını sağlar.

Ampermetre: Bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen aletdir. Bağlı bulunduğu tesisin akım şiddetini ölçmekte kullanılır. Ampermetre devreye seri bağlanır.

Voltmetre: Devrenin herhangi iki noktası arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmek için kullanılan elemandır. Voltmetre, potansiyel farkı ölçülecek iki nokta arasına paralel bağlanır.

Multimetre: Akım,voltaj (gerilim) ve direnç değerlerini ölçmeyi yarayan alete multimetre denir.

multimetre

Üreteç: Elektrikli devrede kullanılan pil,akü,batarya, güç kaynağı gibi elektrik kaynaklarına üreteç denir.

Batarya: Devreye birden fazla üreteç bağlanmasına batarya denir.

Pasif Devre Elemanları

Pasif devre elemanları, tek elementten imal edilen, görevini yaparken herhangi bir enerjiye (voltaja) ihtiyaç duymayan elemanlardır. Pasif devre elemanları, genel amaçlı elemanlardır. Her elektronik devrede bulunurlar. Bu elemanları genel yönleri ile tanımak gerekir. Böylece amaca uygun olarak kullanılmaları için yeterlidir.

Direnç: Elektrik akımının akışına direnç gösteren, bu esnada Ohm kanununa  göre uçları arasında gerilim düşümüne sebep olan devre elemanına direnç  denir. Dirençler, karbon, karbon metal gibi maddelerden yapılan elemanlardır. Direnç üzerinden akım geçmeye başlayınca görevini yerine getirmeye başlar. OHM kanunu doğrultusunda elde edilmesi gereken tüm değerlere ulaşılır.

direnc-sembolleri-300x67
Direnç Sembolleri

Kondansatör: İki iletken levhanın dielektrik (yalıtkan) bir ortamda yanyana gelmesi ile yapılır. Devrede bulunan gerilim durumuna göre, kapasite özelliklerini ve değerlerini ortaya çıkarırlar. Resimde elektrolitik kondansatör sembolü, elektrolitik kondansatörün  fiziksel görünümü.

elektrolitik-kondasator-300x101

Bobin: Bobinler iletkenlerden yapılır. Bobin kullanıldığı devrede elektromanyetik özelliklerini yerine getirir. Resimde bobin sembolü, bobinin  fiziksel görünümü.

bobin-300x83

Aktif Devre Elemanları 

Aktif devre elemanları, en az iki veya daha fazla elementten imal edilir. Çalışmaları ve beklenen özellikleri yerine getirmeleri için enerjiye (voltaja) ihtiyaç duyan devre elemanlarıdır. Tek başlarına kullanılsalar (diyotlar gibi) bile verimli ve hesap edilebilir bir devre için pasif devre elemanlarına ihtiyaç duyarlar. Aktif devre elemanları, özel amaçlı elemanlardır. Kullanılacak devrenin özelliğine göre, aktif devre elemanlarının özellikleri ve türleri de değişmektedir.

Diyot: P ve N özellikli iki farklı kristal elemanın belli bir ölçüde bir araya getirilmesiyle meydana gelir. Diyotlar devreden akımı tek yönde geçiren devre elemanıdır. Resimde diyot sembolü, diyotun fiziksel görünümü.

diyot

Transistör: Yarı iletken malzemeden yapılmış elektronik devre elemanıdır.Transistörlerin yapısında P ve N yarı iletken kristal yapılar kullanılmıştır. Diyotun yapısına benzer  ama çalışması ve fonksiyonları diyottan farklıdır. Tristörler, triyaklar ve bunları tetikleyenler gibi endüstriyel amaçlı devre elemanlarıdır. Resimde transistör   sembolü, transistörün fiziksel görünümü.

transistor-300x131

Entegre Devreler: Çip, mikroçip, yonga, kırmık, tümleşik devre, entegre devre, (tümdevre) gibi birçok ismi ve çeşidi bulunan entegreler yarı iletken maddeler ile tasarlanmış ince bir ya da birkaç yüzey üzerine yerleştirilmiş bir elektronik devredir. Entegre devreler, aktif ve pasif elemanlarla yapılmış, kullanımı ve çalışma biçimi özel olan devre elemanıdır. Elektronik devre tasarımı yapılırken bu devreler küçük boyutlu, hafif ve kullanım kolaylığı ile günümüzün modern elektronik sektöründe çok önemli bir yeri vardır. Oyuncaklardan bilgisayarlara kadar geniş bir alanda kullanılmaktadır.