1. DOĞRU AKIM
1.1. Doğru Akım Kavramları
1.1.1. Doğru Akımın Tanımı
Zamanla yönü ve Ģiddeti değişmeyen akıma doğru akım denir. İgilizce “Direct
Current” kelimelerinin kısaltılması “DC” ile gösterilir.
1.1.2. Doğru Akımın Elde Edilmesi
DC üreten kaynaklar Şu Ģekilde sıralanabilir:
 Pil; kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçlara pil adı verilir.
 Akümülatör; kimyasal yolla elektrik enerjisi üreten araçtır.
 Dinamo; hareket enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren araçlardır.
 Doğrultmaç devresi; Alternatif akım elektrik enerjisini DC elektrik enerjisine
çeviren araçlardır.
 Güneş pili; Güneş enerjisini DC elektrik enerjisine çeviren elemanlara güneş
pili denir.
1.1.3. Doğru Akımın Kullanıldığı Yerler
Doğru akımın yaygın olarak kullanıldığı alanları Şöyle sıralayabiliriz:
Doğru akımın yaygın olarak kullanıldığı alanları Şöyle sıralayabiliriz:
 Haberleşme cihazlarında (telekomünikasyonda)
 Radyo, teyp, televizyon, gibi elektronik cihazlarda
 Redresörlü kaynak makinelerinde
 Maden arıtma (elektroliz) ve maden kaplamacılığında (galvonoteknik )
 Elektrikli taşıtlarda (tren, tramvay, metro)
 Elektro-mıknatıslarda
 DC Elektrik motorlarında

Devamı PDF’de…

[gview file=”http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Do%C4%9Fru%20Ak%C4%B1m%20Esaslar%C4%B1.pdf” save=”1″]