Bir süper kapasitör (SC), bazen ultracapacitor, (eskiden elektrikli çift katmanlı kapasitör (EDLC)) olarak bilinir.
download (1)

 

Süper kapasitörler yeniden şarj edilebilir pillere benzer şekilde enerji depolayabilen
düzeneklerdir. Enerji depolamak için kimyasal reaksiyonları kullanan pillerin aksine , süper
kapasitörler elektrik yüklerini genellikle fiziksel ayırım yoluyla depolamaktadır. Bütün süper
kapasitörler iletken bir sıvı ya da iletken polimer elektrolite daldırılmış iki elektrotdan
oluşur.Elektrotlar birbirleriyle kısa devre yapmalarını engelleyen bir iyonik- iletken ile
ayrılmışlardır. Piller ile karşılaştırıldığında, yüksek şarj ve deşarj hızı (yüksek güç
yoğunluğu), çok uzun çevrim ömrü (>100,000 çevrim), düşük toksisiteli materyallerin
kullanımı ve geniş bir sıcaklık aralığında işletim gibi pek çok avantajları vardır. Süper
kapasitörlerin güncel uygulama alanları arasında, Hibrit elektrikli araçlar (HEVs), dizel
motor marş sistemleri, kablosuz güç cihazları, acil durum ve emniyet sistemleri sayılabilir.
Günümüzde pekçok uygulamada, süper kapasitörler şarj edilebilir bataryalarla birlikte pilden
daha yüksek bir güç ve çevrim ömrü elde etmek amacıyla kullanmaktadır.

download