Stay connected

Trending News

18 Mar 2018

Kategori: Elektronik Akademi

Elektronik Akademi

Osiloskop 

Osiloskoplar elektrik işaretleri grafik olarak gösteren ve ölçülmesini sağlayan cihazlardır.Osiloskopların yapısı oldukça karışıktır.Burada inceleyeceğimiz konu osiloskopların kullanılmasıdır.İyi bir osiloskobun sahip olması gereken iki özelliği vardır.Birinci özellik aynı anda iki ayrı…

Elektronik Akademi

Breadboard Üzerinde Örnek Devre Kurulumu 

Breadboard Üzerinde Bir Devre Oluşturma(555 Monostable Devresi) Bir devre diyagramını bir devre tahtasına dönüştürmek kolay değildir, çünkü bileşenlerin  breadboarduna yerleştirilmesi devre şemasından oldukça farklı görünecektir. Parçaları breadboard tahtasına koyarken devre şemasındaki konumlarına…

Elektronik Akademi

MOSFET Transistörler 

Alan etkili transistörlerin bazı tiplerinde gate terminali kanaldan izole edilmiş (yalıtılmış) biçimde yapılır. Bu tür alan etkili transistörlere, metal oksitli yarı iletken FET (Metal-Oxide Semiconductor FET) veya kısaca “MOSFET” denir….

Elektronik Akademi

JFET Transistörler 

Alan Etkili Transistör (Field Effect Ttransistor), 3 uçlu bir grup yarı iletken devre elemanının genel adıdır. Bu gruptaki transistörler kendi aralarında birtakım kategorilere ayrılır ve isimlendirilir. Şekil 2.1’de alan etkili…

Elektronik Akademi

Röle Nedir? 

Röle Nedir? Elektriksel olarak devre kontrolü yapabilen bir anahtar modelidir. Elektromanyetik bir sistemle çalışan rölelerin elektrik ve elektronik devrelerde kullanılmasının en büyük sebebi düşük akımlarla yüksek akımların kontrolünün yapıla bilmesidir….

Elektronik Akademi

Anahtarlama Elemanları 

Tristör nedir Tristör, kontrollü yarı iletken bir anahtarlama elemanıdır. SCR olarak da bilinirler. SCR silikon kontrollü doğrıltucu anlamına gelmektedir. Özellikle güç elektroniği devrelerinde kullanılan tristörler çok hızlı açma ve kapama…

Elektronik Akademi

Inverter Nedir? 

Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen inverter, frekans değiştiriciler anlamındadır.   Alternatif akımdan (AC), doğru akıma (DC), doğru akımdan (DC), alternatif akım (AC) 3 faz şekline dönüştürülebilen, gerilim ve frekansı ayarlayabilen…

Elektronik Akademi

Ampermetre ve Voltmetreler 

AMPERMETRE Elektrik akım şiddetini ölçmeğe yarayan aletlere AMPERMETRE denir.Ampermetreler devreye daima seri olarak bağlanır. Alıcıdan geçen elektrik akımı aynı zamanda ampermetreden de geçebilmesi için alet alıcı (yük veya cihaz) ile…

www.000webhost.com