Elektronik AkademiAmpermetre ve Voltmetreler

adminKasım 3, 2015227

AMPERMETRE


Elektrik akım şiddetini ölçmeğe yarayan aletlere AMPERMETRE denir.
Ampermetreler devreye daima seri olarak bağlanır. Alıcıdan geçen elektrik akımı aynı zamanda ampermetreden de geçebilmesi için alet alıcı (yük veya cihaz) ile arka arkaya bağlanır. Bu bağlantı şekline seri bağlama denir.

Ampermetreler, iç dirençleri küçük olan ölçü aletleridir. Bu nedenden ötürü ampermetreler elektrik devrelerine seri olarak bağlanırlar. Bu ölçü aletleri devreye paralel bağlanacak olursa, üzerinden büyük bir akım geçişi olacağından aletin bobini hasar görecektir.

Ampermetre hiç bir zaman elektrik devresine paralel olarak bağlanmamalıdır. 1. Ampermetre elektrik akım şiddetini ölçerler ve birimi amper’dir. 2. Ampermetre devreye akım şiddeti ölçülecek alıcı ile birlikte seri bağlanır. 3. Ampermetreler devreye asla paralel bağlanmazlar. 4. Ampermetrelerin devresinden, göstergesinde yazılı en yüksek değerden daha fazla akım geçirilmemelidir.

ampermetre
a-Dijital pano tipi ampermetre b-Analog ampermetre c- Pens ampermetre

 

VOLTMETRE

Elektrik devrelerinde gerilim ölçmeye yarayan aletlere VOLTMETRE denir. Başka bir deyişle voltmetreler, bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkının (geriliminin) ölçülmesine yarayan bir ölçü aletidir. Ampermetrelerin aksine, gerilimi ölçülmek istenen elektrik devresinin veya gerilim kaynağının iki ucu arasına doğrudan doğruya paralel bağlanır.

Voltmetreler, iç dirençleri büyük olan ölçü aletleridir. Bu nedenden ötürü voltmetreler elektrik devrelerine paralel olarak bağlanırlar. Bu ölçü alet devreye seri bağlanacak olursa, iç direncinin büyüklüğünden dolayı üzerinde büyük bir gerilim düşümü meydana gelir. Voltmetreler seri bağlantıda zarar görmezler.

Voltmetreler devreye daima paralel olarak bağlanır. 1. Voltmetre elektrik devrelerinin gerilimini ölçer, birimi volt’tur. 2. Voltmetreler devreye asla seri bağlanmazlar. 3. Voltmetrelerin devresine göstergesinde yazılı en yüksek değerden daha fazla gerilim tatbik edilmemelidir. Başka deyişle devreye bağlanacak volmetrenin ölçme kapasitesi tesise uygulanacak gerilimden daha yüksek olmalı.

voltmetre

Özet olarak; Voltmetre devreye daima paralel olarak bağlanır,Ampermetre devreye daima seri olarak bağlanır.

 

admin

Elektronik Mühendisi Adayı.ElektronikSever..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *