Akım ile Gerilim Arasındaki Fark

Akım ile gerilim, elektriğin iki temel öğesi, elektrik enerjisinin herhangi bir sistemi çalıştırması ve başka bir şekle bürünebilmesi için gerekli olan, herkesin bildiğini sandığı, ama neredeyse kimsenin tam olarak bilmediği veya ikisinin aynı şeyler olduğunu bildiği hayatımızın vazgeçilmez varlıkları.

Akım ile gerilim arasındaki fark;

AKIM NEDİR?

Elektrik akımı teknik tabir olarak, bir iletkenin içerisinden birim zamanda geçen elektron sayısıdır. Bir iletkenden birim zaman içerisinde ne kadar çok elektron geçerse, akım o kadar şiddetlidir. 1 Amper yaklaşık 6,24 x 1018 elektrona karşılık gelir.

GERİLİM NEDİR?

Gerilim ise teknik tabir olarak, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farktır. Elektronların oluşturduğu belirli  bir akım değerinden elektrik enerjisi olarak faydalanabilmek için buna yön vermek gerekir, aksi halde sabit kalarak atomların etrafında dönerler ve enerjiye dönüşmezler. Gerilim, elektronları bir yerden bir yere sürüklemek için gerekli olan elektromotor kuvvettir.

Daha net anlaşılabilmesi için bir su borusu ele alalım, bu su borusunun içerisindeki su akımı ifade eder, suyun bir yönden diğer yöne akması için ise yükseklik gibi bir potansiyel fark veya motor kuvveti gereklidir ki bu da gerilimdir.

Dünya şalt malzeme üreticileri elektrikte akım ile ilgili birçok tedbir almalarına rağmen, gerilim ile ilgili net bir tedbir alamamışlardır. Akımın zarar verebileceği durumlar ile ilgili; termik manyetik şalterler, artık akım kesiciler, parafudrlar ve daha birçok alanda çeşitli ürünler üretmişlerdir.

Dünyadaki bu açıklığı faz koruma röleleri, regülatörler ve güç kaynakları doldurmaya çalışmıştır. Faz koruma röleleri motorlu sistemler için, faz sırası, fazdaki gerilimin belirli seviyenin altına düşmesi veya çıkması gibi durumlarda enerjiyi keserek ciddi koruma seviyesi oluşturmuşlardır.

Regülatörler de aynı işin farklı yönünü ele alarak gerilimin belirli bir seviyenin altına veya üstüne gelmesi durumunda enerjiyi kesmeden normal seviyeye gelmesini sağlamışlardır.

Güç kaynakları ise regülatörlere ek olarak ani enerji kesintileri için vazgeçilmez olmuş ve enerjiyi belirli bir süre kendisi üreterek, özellikle hastanelerdeki yaşam destek üniteleri, bilgisayar verileri ve üst düzey güvenlik sistemleri için vazgeçilmez olmuşlardır.