tim37

Pin 1 (Ground):
0v güç kaynağına bağlanır.

Pin 2 (Trigger):
Türkçe olarak Tetikleme bacağı denir.BU giriş değerinde voltaj değeri kontrol voltajın yarısına düştünge bir zaman aralığında başlar ve Çıkış pini HIGH olur.

Pin 3 (Output):
Türkçe olarak Çıkış bacağı denir.Yüksek çıkış seviyesinde besleme geriliminin yaklaşık 1.7V altında gerilim sağlar.

Pin 4 (Reset):
Bu bacak LOW(Lojik 0)olunca reset yapmaktadır.Ayrıca bu bacağın herhangi bir bacakta bağlantısı yoktur.

Pin 5 (Control):
Bu bacak iç devrede 2*Vcc/3 değerine bağlıdır.İstenirse bu ayağın gerilimi değiştirilerek zamanla periyodu değiştirilebilir.Normal çalışma anında küçük kapasiteye sahip bir kondansatör ile toprağa bağlanarak oluşabilecek gürültü engellenebilir.

Pin 6 (Threshold):
Türkçe olarak Eşik bacağı denmektedir.Bir bacaktaki gerilim ğer 2*Vcc/3 değerini aşarsa çıkışımız LOW(Lojik 0) değerine gider ve flip flop reset atar.

Pin 7 (Discharge):
Türlçe olarak Deşarj bacağı denmektedir.Bu baçal iç devredeki bir npn transistörünün kollektör bacağına bağlanmıştır.Yüksek ve düşük seviyelerde dirençlerin değişimine göre kondansatörün şarjını deşarjını sağlar.

Pin 8 (Supply):
Türkçe olarak Besleme bacağı denmektedir.Bu bacaktan besleme gerilim uygulanır.Besleme gerilim değeri ise 4,5 ile 16V arasında değişebilir.