Elektronikgentr

Osiloskop ile Frekans ve Gerilim Ölçümü

Osiloslopla Gerilim Ölçümü Avometreler ile gerilim ölçüldüğünde ölçülen elektrik işaretin ekli ve işaret üzerindeki istenmeyen herhangi bir işaret olup olmadığı görülemez.Bu nedenle laboratuar araştırmalarında...

Transistörler

Transistörler giriş akımını yükseltmek için kullanılırlar.Ayrıca anahtarlama devrelerinde anahtarlama yapmak için de kullanılırlar.Transistörlerin kullanım amaçlarının 2 tanesi;giriş akımını yükseltmek ve...

Baskılı Devre Kartları (PCB’ler) Yapımı

Baskı devre üzerinde iletken yollar bulunan ve bu yollar haricindeki alanı yalıtkan olan bir devre kartıdır. Bir devre tasarlarken farklı devre bileşenleri ve/veya entegreler arasında elektriksel veri...

Elektronik Zar Devresi

Elektronik zar devresinin kısaca çalışma şekli siz butona bastığınız anda 1 ile 6 arasında sürekli saymaya başlar.Siz butondan elinizi çektiğinizde ise durur ve ledler aracılığıyla gelen rakam görüntülenir...

Breadboard Üzerinde Örnek Devre Kurulumu

Breadboard Üzerinde Bir Devre Oluşturma(555 Monostable Devresi) Bir devre diyagramını bir devre tahtasına dönüştürmek kolay değildir, çünkü bileşenlerin  breadboarduna yerleştirilmesi devre şemasından oldukça...

Elektronik Zar Devresi

Elektronik zar devresinin kısaca çalışma şekli siz butona bastığınız anda 1 ile 6 arasında sürekli saymaya başlar.Siz butondan elinizi çektiğinizde ise durur ve ledler aracılığıyla gelen rakam görüntülenir. Devre Yapımında Kullanılacak Gerekli...

MOSFET Transistörler

Alan etkili transistörlerin bazı tiplerinde gate terminali kanaldan izole edilmiş (yalıtılmış) biçimde yapılır. Bu tür alan etkili transistörlere, metal oksitli yarı iletken FET (Metal-Oxide Semiconductor FET) veya kısaca “MOSFET” denir...

JFET Transistörler

Alan Etkili Transistör (Field Effect Ttransistor), 3 uçlu bir grup yarı iletken devre elemanının genel adıdır. Bu gruptaki transistörler kendi aralarında birtakım kategorilere ayrılır ve isimlendirilir. Şekil 2.1’de alan etkili transistör çeşitleri...

Transistörler

Transistörler giriş akımını yükseltmek için kullanılırlar.Ayrıca anahtarlama devrelerinde anahtarlama yapmak için de kullanılırlar.Transistörlerin kullanım amaçlarının 2 tanesi;giriş akımını yükseltmek ve lojik 1 ve lojik 0 olarak kullanılması...

7805 Voltaj Regülatörü

7805 tüm PIC  ile kurdugumuz devrelerin vazgeçilmezidir.Bu entegre ile giriş gerilimimizi PIC in istediği kıvama getiririrz.Adındanda anlaşılacağı üzere çıkış gerilimini 5 volt olarak ayarlar. Peki giriş girilimi kaç volt olursa olsun çıkış 5 v mu...

Zener Diyot ve Karakteristiği

Zener Diyot ve Karakteristiği Zener diyot jonksiyon diyodun özel bir tipidir. Zener Diyodunun Özellikleri: — Doğru polarmalı halde normal bir diyot gibi çalışır (Şekil 3.14). — Ters polarmalı halde, belirli bir gerilimden sonra iletime...

PIC Assembly Komutları

Yer Değiştirme veya Yükleme Komutları Komut ve Örnek İngilizce Tanımı Türkçe Açıklaması MOVLW     k Move Literal to W K sabit değerini W registerine yükler. MOVLW    h’0F’ W<-0F MOVF     f,d Move f f registerinin içeriğini W veya f e yükler. MOVF...